بازسازی ساختمان

اکتبر 15, 2019

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی عبارت است از:  ((هماهنگ سازی طراحی شده برای به جلوه درآوردن رنگ ها، اثاثیه و سایراشیاء دریک اتاق یاساختمان به صورت هنرمندانه )) ،دکوراسیون […]
اکتبر 15, 2019

معماری وسازه

معماری ، تلفیق هنروعلم درطراحی ساخت ایده هایی که مطرح شده است. معماری غلبه تصوروتخیل بشر برروی موادومصالح ،روش هاوافرادمیباشدتابشربتواندزمین رادرتصاحب خوددرآورد،معماری تجربه یک حس عالی […]
اکتبر 15, 2019

ساخت ویلا

درایران درفرهنگ عامه به خانه هایی که با نمای چهارطرف وباسقف شیب داررا خانه های ویلایی گفته میشود ودرشمال ایران به خاطراقلیم مرطوب اکثرخانه هابه صورت […]
استودیو معماری زاها