پروژه ها

بازسازی و دکوراسیون داخلی اداری
طراحی، ساخت، دکوراسیون و تجهیز ساختمان میرعماد شرکت ایران کیش (گروه بانک تجارت)
بازسازی و دکوراسیون داخلی اداری
استودیو معماری زاها