هزینه بازسازی ویلا در شمال به چه مواردی بستگی دارد؟